Mõnus hingetõmbepaus 3-6 aastastele. Juhendab Adele (5a).
Kujutlus- ja hingamisharjutus kooliealistele. Juhendab Gea.
Lühike enesehoolivuse praktika, mis keskendub tähelepanu toomisele hingamise juurde ning iseendale suunatud sõbralike ning lahkete soovide väljendamisele. Regulaarne enesekaastunde praktiseerimine aitab tulla toime keeruliste elusündmustega ning olla iseenda ning teiste suhtes kaastundlikum ja andestavam. Juhendab Gea.